ร้านบางส้านพานิช

“กะปิ” คือ สินค้าที่ลูกค้า และนักท่องเที่ยวกล่าวถึงในเรื่องของคุณภาพ ความอร่อย และทางร้านยังคงความเป็นหนึ่งในเรื่องการรักษาของคุณภาพไว้เช่นเดิม เป็นไปตามเจตนารมย์ของอาก๋ง ที่ให้ลูกหลานผู้สืบทอด คงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ แก่ลูกค้า

ผู้ก่อตั้งร้าน เป็นชาวจีนไหหลำเข้ามาตั้งรกรากเปิดร้านขายของชำ ปัจจุบันยังคงจำหน่ายสินค้าในตัวตลาด จ.ระนอง กว่า 65 ปีแล้ว